123 Eskuru Y’Esabato

0
4

# 123 Eskuru Y’Esabato
1. Eskuru y’ Esabato,Ngiya mon’ase nde;Moy’one okogokeire,Esabat enyansu.
Sabato (Sabato)Enyansu (enyansu)Sabato (Sabato)Enyansu (enyansu)Moy’one okogokeire,Esabat’enyansu.
2. Nkoro yane entayayi,’Karor’encher’ enyia;Nkarigia aas’agiya,Enka y’esabato.
3. As’eriogi riobwanchani,Yeso ondangeire;Erio’ mochor’erev bweka,’S’enka y’Esabato.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here