201 Ningotunye Omotoria

0
2

# 201 Ningotunye Omotoria
1. Ningotunye Omotoria,And’ ons’ as’ okong’iraAs’ ogochia ninkobwatie,Monene ningotunye.
Ningotunye Omotoria,Ogankwer’ as’ omoteBanto bonsi mbagotiga,’S’obuya ningotunye.
2. Nonya n’enchera erembe,Bun’emerindo nyanchaGwatang’anire enchera,N’omogoko ngotunye.
3. Nimba n’emechand’ emenge,Nintemwa mono monoNainyoir’ Aye ngwatemetwe,’S’ omochengo ngotunye.
4. Nimba n’oboror’ obonge,Ntigire omotakaNomanyet’ emechand’ense,Nindigetie ngotunye.
5. Ning’eta as’ amatemwa,Aye nig’okondaaNgwaetet’ as’ emechando,Nche ningotunye rioka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here