256 Nyasae Karache Kogambia

0
3

# 256 Nyasae Karache Kogambia
1. Nyasae karache kogambia,Ebisaku bi’ense eye;Gatwarangerigw’ ekin’ ekio,Nkogamba ki toragambwe.
Nabobek’ obori bwaye kiage,N’omoiruro nayotugute;Naki torab’ as’ ekin’ ekio,Rituko ri’ okobokigwa?
2. Toigwe Yeso ogorotebia,”Mbuya mon’omosomb’ one”;Gose toserigwe kegima,N’abanto ababe bonsi.
3. ‘Gok’ eker’aror’ abaye,Babwat’ ekemanyererio;Babeke chianga chindabu,Batenene ang’e nere.
4. Tosabe rigoro twaganya,chitaya chiaito chiogete,Ker’omonywomi akorangeria,Ntobe ang’e kogenda nka.
5. Natomenye na gosemeria,’S’ okogany’ engaki eyioKer’ orogendo rwaerire,Toikarans’ as’ obonene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here