333 Mobake Nyasae

0
2

# 333 Mobake Nyasae
1. Mobake Nyasae, Mogambi ore Igoro;Oyore’ emiaka yonsi, Omwanchanii;’Monene Yehova, Ense na Igoro;Twaribak’erieta riao, Ribakwe bo.
2. Mobake Nyasae, ‘s’ogochika kwaye;Ndw’as’ense ndigi’Omogoko, As’ar’ere;Ntige bionsi ebiense, ‘Bonene, chisemi;Mokor’ ere bweka koba, ‘Nguba yane.
3. Omoganda bwensi, Mobake Nyasae;Tata, Omwana n’Omoika, ‘Kero gionsi;Motogie Nyasae, Mbwatisi’aba Igoro;’Bonene bwensi n’obwao, N’ebako bo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here