91 Korangerigwa Nkore Korwa Ng’umbu

0
3

# 91 Korangerigwa Nkore Korwa Ng’umbu
1. ‘Korangerigwa nkore korwa ng’umbu,Toma oborabuChinkoro chiganetie ogokonywa,Toma oborabu.
Borabu ‘nchili ‘sesenirie,Borabe goik’ engeguBotome masari’ ayerabie,Ense yonsi botambe.
2. ‘Korangerigwa korwa Makedonia,Toma oborabuTwerue intwe as’ omot’ abambetwe,Toma oborabu.
3. Tosabe buya boche ense yonsi,Toma oborabu’Koba buna Kristo kobe and’ onsi,Toma oborabu.
4. Titorosa gokora obwanchani,Toma oborabuTosangererie baye as’ egutwa,Toma oborabu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here