157 ‘Bwanchani Boria Bwakare

0
2

# 157 ‘Bwanchani Boria Bwakare
1. Yes’ Omonen’ agatebarandi’ ogokonyeka,Abanto bonsi bamanyeYes’ osire gocha.
‘Bwanchani boria bwa kare,’Bwanchani nobuya;’Bwanchani bwa kareYeso bweka.
2. ‘Mont’ oyom’ okaagacha’s’ amarab’ amaya;Omwag’ ogacha omotindi”Okayeiyeria”.
3. Oyond’ er’ akaagachaegetare igoro;Oboroso bwar’ obuy’omwaga toyeiyeria.
4. ‘Bonyansi bwonsi naboyie,’Bonyansi bosire,Emete yonsi nesire,Igena ritigare.
5. Toagach’ as’ oboros’obuya nere Yeso;’Merindo yense neb’emenge tegotobua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here