160 Ner Ensoko Y’amanyinga

0
3

# 160 Ner Ensoko Y’amanyinga
1. Ner’ensoko y’amanyinga,Aya Imanweli;’Banyabibe bay’esibie,Bacheneke bori;Bacheneke bori,Bacheneke, bori;’Banyabibe bayesibie,Bacheneke bori.
2. Omoibi ore gokwa’Karora ensoko;Nainche nimbe omobe bo,Ninsibigw’ ebibe,Ninsibigw’ebibe,Ninsibigw’ ebibe;Nainche nimbe omobe bo,Ninsibigw’ ebibe.
3. Ay’ Emanwa manyingaoTakoera nguru;Goik’ekanisa enchore,Yaborigwe bori,Yaborigwe bori,Yaborigwe bori,Goik’ekanisa enchore,Yaborigwe bori.
4. ‘S’ okwegena nkayarora,Manying’ agoiteka,’Bwanchani n’eganga yane,Rioka goik’ ogokwa;Rioka goik’ ogokwa,Rioka goik’ ogokwa;’Bwanchani n’eganga yane,Rioka goik’ ogokwa.
5. Omonene negenire,kwang’eire inche,Ekeegwa kiagorirwe,Ase amanyinga!Ase Amanyinga!Ase Amanyinga!Ekeegwa kiagorirwe,Ase Amanyinga!
6. Ase ogoter’ ogwansu,Ntere nguru Chiao;Ker’oromem’ or’ orobe,Rwaborigwe boriRwaborigwe bori,Rwaborigwe bori;Ker’oromem’ or’ orobe,Rwaborigwe bori.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here