169 Nosiboke Korwa As’ Ebibe

0
2

# 169 Nosiboke Korwa As’ Ebibe
1. Nosiboke korwa as’ebibe?’Manyinga nare ne chinguruNobibue ebib’ ore nabio?Amanyinga ye chinguru.
Ne chinguru chia ogokumia;’Manyinga y’eng’ondiNe chinguru chia ogokumia;As’ amanyinga y’eng’ondi.
2. Nosiboke korwa ogochaya?’Manyinga nare ne chinguru’Nchw’ osibigwe aria Kalwari;Amanyinga’ Aye chinguru.
3. N’ocheneke na koraba mono?’Manyinga nare ne chinguruEbimoa bi’ebibe bisire,Amanying’ Aye chinguru.
4. N’omokorer’ Omogambi Yeso?’Manyinga nare ne chinguruKera rituk’ aye n’omotogie?Amanying’ Aye chinguru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here