17 N’Yeso Tai Nche

0
2

# 17 N’Yeso Tai Nche
1. N’Yeso, tai nche, Kristo,Anchwe naend’ asikwe;N’Yeso, tai nche,’Manywe, aigweke,N’Yeso, tai nche,As’ ebikorwa bionsiN’Yeso, tai nche,’s’ebirengererio.
2. N’Yeso tai nche,Aremi’ as’obororo;N’Yeso tai nche,Atinyi’amariga,N’Yeso tai nche,Aimokie egurube,N’Yeso tai nche,Aserie obwoba.
3. N’Kristo, bweka,Tinkwana ayar’amabe;N’Kristo, bweka,Tintera amabeN’Kristo, bweka,Tinyeimokia igoro,N’Kristo, bweka,Tinyetang’ania inche.
4. N’Kristo, bweka,Ner’ ‘okong’isanekia,N’Kristo, bweka,Obogima bwane,N’Kristo, bweka,Mobere nomoy’one,N’Kristo, bweka,’Ns’eye na Igoro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here