262 Ntenen’engegu Yordani

0
2

# 262 Ntenen’engegu Yordani
1. Ntenen’engegu Yordani,Na korigereria;Kanani engiy’omogoko,’S’enibo yan’ere.
Natomeny’ens’engiy’omogoko, Aria ngumbuas’engegu eri’engiya.Toter’ ogotera kwaMusa n’Eng’ondi,Tobe na Yeso botambe.
2. Ens’eri’engiy’erandete,Nomobaso rioka;Krist’ agamba goika kare,Aseri’ omosunte.
3. Ndi ndaike as’agiya,Na gosesenigwa;Ndore obosio bwa Tata,Ntimoke botambe.
4. Nkor’ eichorwe n’omogoko,Tingoteban’ense;Nony’emerind’ekogusa,Ningendeo rioka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here