30 Nter’ Obwanchani Bwa Nyasae

0
4

# 30 Nter’ Obwanchani Bwa Nyasae
1. Nter’ obwanchani bwa Nyasae,’Moik’ oy’ omeny’ ase ndeGoichan’ ogokor’ omogoko,Nyaber’ ebibe biane.’Mosunte noba omonene,otebire nabe nainche’Ng’ oborabu ‘s’ ekiriri,’Kieni ribaga rie ribu.
Ongokirie (ongokirie)as’ obororo (‘s’obororo)’Ng’ obwanchani (‘ng’obwanchani)nseri’ obwoba (nseri’ obwoba)’Ng’a Borabu ‘s’ ekiriri,Kieni ribaga rie ribu.
2. Nter’ obwanchani bw’Omotoria,’chandeget’ as’ omote’Bobisi bw’okoba kwaye oo,Nche mbe omosibore’Gacha gotori’ abanyaibibe,Chinkoro echi chiarosire’Ng’a ‘mogoko ‘s’okweumia,Kieni ribaga rie ribu.
3. Nintere obuya bw’enchili,Ekoreta obuya’Kong’a mogoko n’oborabu,And’ onsi ase ndabe’Mboyi’ eyanga y’omogok’ oye,Kero nde nobwob’ obongeBong’a borabu, kiriri,Kieni ribaga rie ribu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here