316 Abang’ina Bakareta Abana

0
2

# 316 Abang’ina Bakareta Abana
1. Ker’abang’ina bareteraYes’abana,’Borokigwa’as’obotindibakabaseria;Yes’akarora bagotam-‘agateba n’obwororo,”Aban’abake nabach’ase nde.”
2. “Nimbaire mbabogori’as’egekuba kiane,Mb’Omorisia bweching’ondi tagochiseria;Kobarang’e chinkoro chiabombameny’as’Obonene,”Aban’abake nabach’ase nde.”
3. ‘Motori’OmuyaOkoarigani’abana,Mbar’ abangebatamanyeti rieta riaye;’Motori’ Omuya toigwegotogosaba otebe,”Aban’abake nabach’ase nde.
4. Bwango tig’abantob’ebisaku nechinse,Bach’ase Yesobatugute chisanamu;Nabarab’erio bakomanyeNyasae bw’obwanchani.Beger’Omotoria bach’as’ore.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here