344 ‘Botuk ‘Obochenu

0
2

# 344 ‘Botuk ‘Obochenu
1. ‘Botuk’Obochenu,’Boser’OborabuBor’ase ng’ina n’omwana,’Mwan’omochenu Omoitongo,’Raire n’omorembe,’Raire n’omorembe.
2. ‘Botuk’Obochenu,’Borabu bwachire,’Malaika bagotera;Alleluyah ‘s’omogambi!Oiboirw’Omotoria,Oiboirw’Omotoria.
3. ‘Botuk’obochenuOmwan’o Nyasae,’Borabu bwarwa a’sare;Bogotori’as’obuya,Oiborw’Omonene,Oiborw’Omonene.
3. ‘Botuk’obochenu,Ng’enang’eni rabaTotere n’amalaika;Alleluya ‘Mogambi!Oiboirw’Omotoria,Oiboirw’Omotoria.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here